Välkommen
POMA SVERIGE AB är ett specialföretag för linburen transport av såväl personer som material.